Allmänna Villkor

Välkommen till nyacasinonutansvensklicens.net! Innan du använder vår webbplats ber vi dig vänligen att läsa och förstå våra Allmänna Villkor. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du att du har läst, förstått och samtycker till följande villkor:

Åldersbegränsning: Du måste vara minst 18 år gammal för att använda vår webbplats och delta i spelaktiviteter. Vi tar inte ansvar för obehörig användning av vår webbplats av minderåriga. Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du uppfyller ålderskraven.

Informationens äkthet: Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information på vår webbplats. Vi kan dock inte garantera att all information är helt exakt eller aktuell. Det åligger dig som användare att verifiera informationen innan du vidtar några åtgärder baserat på den. Vi tar inget ansvar för eventuella felaktigheter eller brister i den tillhandahållna informationen.

Ansvarsfriskrivning: Vi friskriver oss från allt ansvar för eventuella förluster, skador eller konsekvenser som uppstår genom användningen av vår webbplats eller genom att förlita sig på den tillhandahållna informationen. Du använder vår webbplats på egen risk. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella ekonomiska eller personliga skador som kan uppstå som ett resultat av ditt agerande baserat på den tillhandahållna informationen.

Externa länkar: Vår webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls endast för bekvämlighet och vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser. Vi tar inget ansvar för eventuella förluster eller skador som uppstår genom att använda länkade webbplatser. Du bör vara medveten om att när du navigerar till en extern webbplats, tillämpas deras egna villkor och integritetspolicy.

Användarbeteende: Vi förväntar oss att du som användare uppträder på ett respektfullt och lagligt sätt när du använder vår webbplats. Du får inte sprida olämpligt, stötande eller skadligt material eller delta i någon form av olaglig aktivitet. Vi förbehåller oss rätten att vidta åtgärder, inklusive att blockera användare eller rapportera olämpligt beteende till relevanta myndigheter.

Intellektuell egendom: Allt innehåll på vår webbplats, inklusive text, bilder, grafik och logotyper, är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Du får inte reproducera, distribuera, ändra eller använda något av innehållet utan vårt skriftliga till ståndande tillstånd. Eventuellt olovligt användande av vårt innehåll kan leda till rättsliga konsekvenser.

Ändringar i villkoren: Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller uppdatera dessa Allmänna Villkor. Eventuella ändringar träder i kraft omedelbart efter publicering på vår webbplats. Det är ditt ansvar som användare att regelbundet granska dessa villkor för eventuella ändringar. Fortsatt användning av vår webbplats efter att ändringar har gjorts innebär ditt samtycke till de reviderade villkoren.

Sekretess och personuppgifter: Vi värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår integritetspolicy och vår hantering av dina personuppgifter.

Genom att använda nyacasinonutansvensklicens.net accepterar du och samtycker till ovanstående Allmänna Villkor. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig att avstå från att använda vår webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker vår sidan för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar i villkoren.

Tack för att du respekterar våra Allmänna Villkor och väljer att använda nyacasinonutansvensklicens.net. Vi strävar alltid efter att erbjuda en säker och tillförlitlig spelupplevelse för våra användare.